Dokumenty


Návrh rozpočtu JEKOZ_2020-aktualizovaný (zveřejněno 22.1.2020)
download

rozpočtové opatření č. 2/2020 (zveřejněno 5.6.2020)
download

rozpočtové opatření č. 1/2020 (zveřejněno 4.4.2020)
download

Schválený závěrečný účet DSO JEKOZ za rok 2019 (zveřejněno 2.4.2020)
download

Návrh závěrečného účtu DSO JEKOZ za rok 2019 (zveřejněno 11.03.2020)
download

1 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 31_12_2019.pdf (zveřejněno 11.3.2020)
download

2_inventarizační zpráva 31_12_2019.pdf (zveřejněno 11.3.2020)
download

3a_rozvaha 31_12_2019.pdf (zveřejněno 11.3.2020)
download

3b_vzz 31_12_2019.pdf (zveřejněno 11.3.2020)
download

3c_příloha31_12_2019.PDF (zveřejněno 11.3.2020)
download

4_zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019.pdf (zveřejněno 11.3.2020)
download

5a_finanční vypořádání mze.pdf (zveřejněno 11.3.2020)
download

5b_ finanční vypořádání kúsk.PDF (zveřejněno 11.3.2020)
download

Výkaz rozpočet 31.12.2019
download

schválený rozpočet DSO JEKOZ 2020 (zveřejněno 19.2.2020)
download

pravidla rozpočtového provizoria 2020 (zveřejněno 15.12.2019)
download

Rozpočtové opatření č.4/2019 (zveřejněno 15.12.2019)
download

Schválený závěrečný účet DSO JEKOZ za rok 2018
download

Návrh rozpočtu DSO JEKOZ na rok 2020
download

Rozpočtové opatření č. 3/2019
download

Rozpočtové opatření č. 2/2019
download

Rozpočtové opatření č.1 /2019
download

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO JEKOZ za rok 2018
download

Rozvaha k 31.12.2018
download

Příloha k 31.12.2018
download

Inventarizační zpráva za rok 2018
download

Návrh závěrečného účtu DSO JEKOZ za rok 2018
download

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
download

Výkaz zisku a strát k 31.12.2018
download

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
download

Změna rozpočtu č.1/2018
download

Změna rozpočtu č.2/2018
download

Změna rozpočtu č.3/2018
download

Schválený rozpočet DSO JEKOZ na rok 2019
download

Návrh rozpočtu DSO JEKOZ na rok 2019
download

Pozvánka na Valnou hromadu DSO JEKOZ
download

Schválený rozpočet DSO JEKOZ na rok 2018
download

Návrh rozpočtu DSO JEKOZ 2018
download

Návrh rozpočtu DSO JEKOZ na rok 2017
download

Rozpočtový výhled JEKOZ 2015_2020
download