Dokumenty


Schválený závěrečný účet DSO JEKOZ za rok 2018
download

Návrh rozpočtu DSO JEKOZ na rok 2020
download

Rozpočtové opatření č. 3/2019
download

Rozpočtové opatření č. 2/2019
download

Rozpočtové opatření č.1 /2019
download

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO JEKOZ za rok 2018
download

Rozvaha k 31.12.2018
download

Příloha k 31.12.2018
download

Inventarizační zpráva za rok 2018
download

Návrh závěrečného účtu DSO JEKOZ za rok 2018
download

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
download

Výkaz zisku a strát k 31.12.2018
download

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
download

Změna rozpočtu č.1/2018
download

Změna rozpočtu č.2/2018
download

Změna rozpočtu č.3/2018
download

Schválený rozpočet DSO JEKOZ na rok 2019
download

Návrh rozpočtu DSO JEKOZ na rok 2019
download

Pozvánka na Valnou hromadu DSO JEKOZ
download

Schválený rozpočet DSO JEKOZ na rok 2018
download

Návrh rozpočtu DSO JEKOZ 2018
download

Návrh rozpočtu DSO JEKOZ na rok 2017
download

Rozpočtový výhled JEKOZ 2015_2020
download